ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์
ผลิต และจัดจำหน่ายโคมไฟถนน LED ไฟสปอตไลท์ ไฟพลังสูง คุณภาพมาตรฐาน มอก.
ผู้ผลิตหลอดไฟภายใน LED ประหยัดพลังงาน คุณภาพมาตรฐานสูง
หลอดไฟดาวน์ไลท์ ไฟแทร็คไลท์ หลอดไฟ LED เม็ดหลอดคุณภาพสูง

   Category

ค้นหาหมวดสินค้า


ค้นหารุ่นสินค้า

   สินค้าขายดี


หลอด LED 5 หัว E27 1Watt 220V
หลอด LED 5 หัว E27 1Watt 220V
ดูรายละเอียด...

HL-LED80W 220V 3000K
สปอร์ทไลท์ LED80วัตต์แสงวอร์มไวท์
ดูรายละเอียด...

HL-LED80W 220V 6400K
สปอร์ทไลท์ LED80วัตต์แสงขาว
ดูรายละเอียด...

HL-LED100W 220V 3000K
สปอร์ทไลท์LED 100W แสงวอร์มไวท์
ดูรายละเอียด...

HL-LED100W 220V 6400K
สปอร์ทไลท์ LED100W แสงขาว
ดูรายละเอียด...

LED SD817-24V-RGB
LED SD817-24V 12M 15W RGB
ดูรายละเอียด...

   สินค้าราคาพิเศษ


หลอด LED ปิงปอง E14 4Watt 220V สี
หลอด LED ปิงปอง E14 4Watt 220V สี
ดูรายละเอียด...

Manufacturing


 

หลอด LED หลอดไฟฟ้าแสงสว่างของศตวรรษที่ 21

 

มารู้จักหลอด LED
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างของศตวรรษที่ 21

Solid–state Lighting (SSL) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง 2 ชนิด ชนิดแรก คือ Inorganic Light–emitting Diodes หรือ LED และชนิดที่ 2 คือ Organic Light–emitting Diodes หรือ OLED เทคโนโลยี SSL กำลังเข้ามาแทนที่หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดไส้ที่ใช้ทังสเตนเป็นไส้หลอดเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้แสงสว่าง และหลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด HID

การคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัย กฎของ Moore ที่พยากรณ์ว่าจำนวนของทรานซิสเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนแผง Integrated Circuit Board ว่าจะเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก ๆ 2 ปี ในอุตสาหกรรม LED ก็เช่นเดียวกัน ดอกเตอร์ Ronald Haitz อดีตนักวิจัยของบริษัท Agilent ได้พยากรณ์สมรรถนะของหลอด LED ไว้จนกลายเป็นกฎของ Haitz ว่าปริมาณแสงที่ไดโอดตัวหนึ่งเปล่งแสงออกมาได้จะเพิ่มขึ้น 20 เท่าทุก ๆ หนึ่งทศวรรษ ขณะที่ต้นทุนที่ทำให้ได้แสงดังกล่าวจะลดลง 10 เท่า เมื่อรวมกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถลดต้นทุนของชิปคอมพิวเตอร์ลงได้ใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมาก็ยิ่งช่วยให้ตลาดของหลอด LED โตขึ้นอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาหลอด LED ชนิด High–brightness LED เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของหลอด LED ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ข้อได้เปรียบของหลอดชนิดนี้ก็คือ มีทิศทางของแสงที่แน่นอน (Directional Light) มีขนาดกะทัดรัด, คงทนไม่แตกง่าย, ควบคุมการทำงานได้ง่าย, หลอดจุดติดทันที (Instant On), ไม่มีการกระจายของรังสีอินฟราเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต, มีอายุการใช้งานนาน, ประสิทธิภาพสูง, ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นและไม่มีส่วนประกอบของสารปรอท

มารู้จัก LED Chip
ตลาดใหญ่ของหลอด LED ก็คือการเปลี่ยนทดแทนหลอดไส้ชนิด Incandescent และหลอด PAR โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้หลอด LED ชนิด HBLED ซึ่งเป็นหลอดประหยัดพลังงานกำลังส่องสว่างสูงเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟ 2 ชนิดดังกล่าวที่กำลังจะถูกห้ามนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างสบาย อย่างไรก็ตามผู้ผลิตหลอด HBLED ได้พัฒนาและปรับปรุงหลอดชนิดนี้โดยการเพิ่มค่าความส่องสว่างของหลอด LED ชิ้นเล็ก ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชุดหลอด LED ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มจำนวนของหลอด LED ชิ้นเล็ก ๆ ดังกล่าวไปใน แผง, แถบ, แถวของชุดหลอด LED ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพื่อให้ได้กำลังส่องสว่างรวมและประสิทธิผลการส่องสว่างรวมมากกว่าหลอดไฟทั่วไป ทั้งนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงเพื่อทำให้สีของหลอด LED คงที่ (Color Stability) อีกด้วย

รูปที่ 1 LED Spotlight

รูปที่ 2 หลอด LED ที่ใช้แทนหลอดไส้ทังสเตนฮาโลเจนชนิด Reflector Lamp

 

 

 

 

รูปที่ 3 Schematics: Cross Section of LED Lamp

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลอด LED
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลิตหลอด LED ได้แก่
* มาตรฐาน IESNA LM–80: Approved Method for Measuring Lumen Depreciation of LED Light Sources มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดค่าของ Lumen Maintenance ของหลอด LED วิธีที่กำหนดในมาตรฐานไม่ได้เป็นการวัดโดยตรงจากดวงโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด เนื่องจากหลอด LED มีความไวต่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นมาตรฐาน LM–80 จึงกำหนดให้ต้องทดสอบที่อุณหภูมิที่ต่างกัน 3 อุณหภูมิ ได้แก่ 50 ๐C, 85 ๐C และอุณหภูมิลำดับที่ 3 ให้ผู้ผลิตเลือกเอง

เนื่องจากหลอด LED จะมีอายุเกิน 50,000 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 5.6 ปี ดังนั้นมาตรฐาน TM–21: Lumen Depreciation Lifetime Estimation Method for LED Light Sources จึงได้ใช้วิธีเทียบ “บัญญัติไตรยางศ์” หรือ Extrapolation จากข้อมูลในช่วงเวลาสั้นเพื่อคาดการณ์ค่ากำลังส่องสว่าง (Lumen Output) ของหลอด LED ในช่วงเวลาหลายหมื่นชั่วโมง โดยจะวัดค่ากำลังส่องสว่างทุก ๆ 1,000 ชั่วโมงจนถึงอย่างน้อย 6,000 ชั่วโมง ค่ากำลังส่องสว่างที่ค่อย ๆ ลดลงจำนวน 6 ค่านี้จะถูกนำมาพล็อตกราฟ และเทียบ “บัญญัติไตรยางศ์” ให้ได้ค่ากำลังส่องสว่างที่ 36,000 ชั่วโมง แต่ถ้าทดสอบหลอด LED ที่เวลา 10,000 ชั่วโมงก็สามารถ “เทียบบัญญัติไตรยางศ์” เพื่อคาดการณ์ค่ากำลังส่องสว่างได้จนถึง 60,000 ชั่วโมง เมื่อค่ากำลังส่องสว่างลดลง 30% ก็แสดงว่าหลอด LED ดังกล่าวหมดอายุการใช้งาน

* มาตรฐานฉบับที่ 2 คือ มาตรฐาน IESNA LM–79 “Approved Method for the Electrical an Photometric Testing of Solid State Lighting Devices” LM–79 ได้กำหนดวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางไฟฟ้า, การส่องสว่าง, การกระจายความเข้มของแสงและคุณสมบัติของสีของแสง ผลการทดสอบการกระจายความเข้มของแสงตามมาตรฐาน LM–79 จะแสดงในรูปของกราฟแบบ Tabular หรือ แบบ Polar ก็ได้ ส่วนผลการทดสอบด้านสีของแสงสามารถแสดงผลในรูปของกราฟโดยเรียกว่า Spectral Power Distribution (SPD) ผู้ใช้สามารถประเมินปริมาณแสงที่ความยาวคลื่นที่ตาคนเรามองเห็น (ในหน่วยของ Milliwatt per Nanometer หรือ mW/nm)

ตารางที่ 1 ค่ากำลังส่องสว่างของหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

รูปที่ 4 กราฟ Spectral Power Distribution: SPD ของหลอด LED

* มาตรฐานฉบับที่ 3 คือมาตรฐาน ANSI C78.377–2008 “Specifications for Chromaticity of Solid–State Lighting Product” เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติสีของแสงจากหลอด LED หลอดไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้งานอยู่ขณะนี้จะมีสีที่เรียกว่า Unsaturated Colors ขณะที่สีของแสงจากหลอด LED เป็นชนิด Saturated Colors เช่น สีแดงเกิดจากชั้นของผลึก Aluminum Gallium Arsenide (AlGaAs) สีน้ำเงินเกิดจากชั้นของผลึก Indium Gallium Nitride (InGaN) สีเขียวเกิดจากชั้นของผลึก Aluminum Gallium Phosphide (AlGaP)

 

 


อ่านต่อ >>